Kalle Anka

QUACK!

Det är jag som är Karl Magnus Anka ordförande för Elektroteknoglogsektionens Kalle Anka-Kommitté(EKAK). Som ordförande i EKAK är det mitt jobb att ha en överblickande koll på allt EKAK gör samt se till att mina rockklädda kamrater håller sig i skinnet!

Karaktären på ryggen är ritad av Don Rosa och är tagen ur en Kalle Anka&Co tidning från 2004. Likt Kalle har jag glimten i ögat och nära till skratt, men låt er inte luras av detta då mitt temperament snabbt kan skifta.

Kalle Anka är inte bög!