Bianca
Tjo! Jag heter Bianca och är korrespondenschef, vilket innebär att jag sköter kontakten med utomstående, har hand om mailen och egentligen hemsidan, även om Boris har haft ett finger med i spelet vad gäller den. Jag håller även reda på häfvresultat och styr upp all planschmålning. Det är naturligtvis min post som är den viktigaste posten, och det är jag som får saker och ting att hända.

Bianca är den äventyrslystna musen i filmen The Rescuers. Hon är modig och godhjärtad och det är hennes vägran att ge upp som alltid leder till ett lyckligt slut. Hon är lik mig på många sätt, bl.a. är det första hon gör att komma för sent till mötet, det andra att ta på sig ett uppdrag, och det tredje att välja den sympatiske och lojala dörrvakten Bernard som medhjälpare istället för alla de andra frivilliga.