Hallo! Det är jag som är Squeeks och är korrespondenschef i EKAK. Det är jag som har all kontakt med omvärlden, jag har också hand om häfvresultat. planschmålning och hemsidan (med bra hjälp av Rottigan i och för sig).

Squeeks är den modiga och lagom snabbtänkta larven i filmen Micke och Molle (The Fox and the Hound, 1981). Squeeks kanske är aningen lat liksom jag men lyckas ändå alltid undkomma med livet i behåll.


Chalmers disclaimer