Hej, det är Fnatte och jag är øhlchef i EKAK och det är jag som har hand om de stooora øhlinköpen.
Ja, som flesta vet väl ändå hur Fnatte ser ut, ungefär som Tjatte och Knatte.