Ja, det här är jag Anders Haraldsson, ordförande i EKAK.
Min fina lilla figur jag har på ryggen. Som förmodligen alla känner till.