Jag heter Kalle Anka och är ordförande i EKAK. Det innebär att jag ansvarar för att allt fungerar som det ska. Då något ej fungerar biter jag den felande personen i näsan med näbben, hårt och ofta länge.
Kalle Anka föddes den 13 mars 1943 och var med i sin första film, The Wise Little Hen, den 9 juni samma år. Bilden på min tygg är tagen från filmen Lion Around (1950).