gideon_liten.jpg (5185 bytes) Hej! Jag heter Gideon och är øhlchef i EKAK. Vad det innebär, utöver att se till att de andra alltid är fulla och belåtna och att kylen alltid är full av blå, är att jag sköter maten. Skall det lagas chili är det jag som sköter det. Inte sällan utan att de andra måste leta upp mig och ett otal gånger upprepa vad jag skall göra. Privat heter jag Björn.

gideon_rygg.jpg (4020 bytes)

 

Gideon är en katt ur filmen Pinochio som ständigt hänger ihop med ärlige John. Likheterna mella Gideon och mig är slående: dum, flummig och och oborstad